Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių vaizdo transliacijų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2017 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa. Minint 500-ąsias Reformacijos metines, pristatome Reformacijos metams skirtą transliacijų ciklą. Žinomi šalies mokslininkai ves tiesiogines pamokas apie Reformaciją Europoje ir LDK, Reformacijos įtaką LDK menui ir kultūrai.

2017-01-13

Vyks mokymai „Kaip vykdyti kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją?“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) vasario mėnesį organizuoja ketverius mokymus specialistams „Kaip vykdyti kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją?“, kurių metu specialistai praktiškai bandys taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus.

2017-01-13

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektas

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektu 2017-01-13. Pasiūlymus programos tobulinimui prašytume siųsti iki 2017 metų vasario 1 d.

2017-01-13

Metų paskaita

2017 m. sausio 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje doc. dr. Deimantas Karvelis skaitė metų paskaitą „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje...“. Metų paskaitą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodu. Paskaita skirta reformacijos 500-osioms metinėms paminėti.

2017-01-13

Nauja Europos Komisijos ataskaita apie informatinio mąstymo ugdymą

Europos Komisija paskelbė ataskaitą „Informatinio mąstymo gebėjimų ugdymas bendrajame ugdyme – strategijos ir praktikos gairės“. Ugdymo plėtotės centras kartu su 18-a kitų Europos Sąjungos šalių švietimo institucijų dalyvavo tyrime ir teikė medžiagą ataskaitai.

2017-01-11

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“

2017 m. sausio 19 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.30 val. Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti informacinių technologijų, matematikos mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-01-11

„Menų dūzgių 2017“ edukatorių įvadinis susitikimas

Kviečiame 2017 m. sausio 31 d. 11.30 val. kultūros organizacijų, norinčių dalyvauti „Menų dūzgių 2017“ savaitėje, atstovus (ar edukatorius) dalyvauti įvadiniame susitikime.

2017-01-10

Metų paskaita lituanistams

2016 m. gruodžio 29 d. Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje vyko jau tradicine tapusi Metų paskaita lituanistui, į kurią susirinko Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų dėstytojai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai, Lietuvos ir užsienio mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, išugdę lietuvių kalbos ir literatūros ir valstybinės kalbos olimpiadų prizininkus, jaunųjų filologų, tarptautinio epistolinio rašinio ir meninio skaitymo konkursų laimėtojus, rengę respublikinę lituanistų konferenciją ir forumą, kūrę ir dalijęsi metodine patirtimi nacionaliniu lygmeniu.

2017-01-10

Jaunieji kompiuterinės Kalėdų pasakos kūrėjai džiugino originalumu

Kaune finišavo penkiolikos metų jubiliejų švenčiantis respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“. Kauno miesto savivaldybėje buvo įteikti diplomai bei apdovanoti iš visos Lietuvos čia susirinkę moksleiviai, kūrę Kalėdų švenčių tematikai skirtus kompiuterinės grafikos darbus.

2017-01-10

Įvyko seminaras „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“

Sausio 5 d. Ugdymo plėtotės centre vyko kvalifikacijos tobulinimo programos „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ seminaro antroji dalis. Kvalifikacijos tobulinimo seminare buvo kviečiami dalyvauti 20 Lietuvos mokytojų, kurių darbai surinko daugiausia balų Ugdymo plėtotės centro organizuotame geimifikacijos, problemų sprendimo bendradarbiaujant, STEAM temomis ugdomosios veiklos gerosios patirties konkurse.

2017-01-10

Vyks tarptautinė konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“

2017 m. sausio 20 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“, skirta pedagogams, bibliotekininkams, skaitymo skatinimo specialistams. Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų mokslininkų, tyrėjų, mokytojų iš Europos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų diskusija apie raštingumą šiandien – galimybė apsikeisti idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir patirtimi bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais.

2017-01-10

Rengiamasi keisti informatikos ugdymo programą: su pradmenimis susipažintų ir mažieji

Atsižvelgiant į vis tobulėjančias technologijas ir išaugusį informatikos išmanymo poreikį, rengiamasi keisti informatikos ugdymo programą mokyklose. Su informatikos pradmenimis numatoma supažindinti jau priešmokyklinukus ir pradinukus jiems priimtina žaidimo forma, o 9–10 klasėse informatikos mokymas turėtų atsinaujinti iš esmės. Įgyvendinti šiuos pokyčius planuojama iki 2020 m.

2017-01-04

Seminarų ciklas, skirtas lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti

Kviečiame lenkų ir rusų gimtųjų kalbų mokytojus, įgyvendinančius pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, pradinių klasių mokytojus, dirbančius mokyklose tautinės mažumos (lenkų, rusų) kalba, dalyvauti renginiuose, skirtuose lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti.

2016-12-31

Seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į technologijų mokytojų pageidavimus, 2013–2016 metų technologijų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, technologijų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą technologinio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame technologijų mokytojus, įgyvendinančius technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

2016-12-12

Seminarų ciklas, skirtas meninio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ugdymo mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, kviečia menų mokytojus, įgyvendinančius menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose, skirtuose meninio ugdymo kokybei tobulinti.

2016-12-09

Pradedamas respublikinis konkursas „Piešinys = matematikos uždavinys“

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakultetu, organizuoja respublikinį integruotą matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkursą.

2016-11-16